Tuesday, January 4

hakikat cinta manusia

“Ihbib man syi’ta, fa innaka mufarikuhu” (Cintailah siapa yang engkau kehendakki, sesungguhnya engkau adalah orang yang akan berpisah dengannya) (Syair Arab).

No comments:

Post a Comment