Sunday, January 23

bumi ini selama-lamanya bagi manusia
bukan bagi Tuhan

No comments:

Post a Comment