Monday, July 19

tiramisu..hukhuk

TiramisuTIRAMISU

Bahan A 
24 keping biskut tiramisu
250 gm keju cream [philidephia]
150 ml yogurt asli
1/2 cawan gula kastor
1/2 cawan air ]
1 s/ k nescafe ] bancuhkan
serbuk koko

Bahan B 
150 ml air ]
1 s/b serbuk agar2 ] masakkan sampai mendideh

Cara 
1. Susunkan 12 keping biskut tiramisu.
2. Basahkan biskut tiramisu dengan air nescafee.
3. Pukul keju dan gula sehingga gebu.
4. Masukkan yogurt dan pukul lagi sehingga rata.
5. Masukkan bahan B dan kacau rata.
6. Sapukan sebahagian adunan keju atas biskut tiramisu.
7. Ulangkan lagi untuk lapisan kedua sama saperti lapisan pertama.
8. Ayakkan serbuk koko [coklat] atas lapisan yg kedua.
9. Sejukkan beberapa jam sebelum dihidangkan.

NOTA:
adunan ini memang agak moist dan lembut.. so kena makan secara scooping gitu..tapi memang sedappp..
biskut untuk tiramisu

Sunday, July 18

Rejab bulan ALLAH, Syaaban bulan Nabi

Hadis Palsu Rejab, Syaaban

 Artikel ini merupakan Himpunan penulisan Dr Mohd Asri Bin Zainul Abidin yang terdahulu dicadangkan untuk bacaan bersempena bulan Rejab.
Agama wajib dipelihara ketulenannya supaya tidak berlaku campur aduk antara rekaan manusia dan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jika agama boleh direka cipta, maka wahyu sudah tentu tidak diperlukan, juga Rasul tidak perlu diutuskan. Oleh itu Islam mengharamkan pembohongan di atas nama agama.
Dalam persoalan hadis, ramai kalangan kita yang begitu tidak berdisiplin dalam memetik hadis-hadis Nabi s.a.w., begitu juga dalam menghuraikannya. Sebahagiannya langsung tidak mengambil berat persoalan kethabitan iaitu kepastian di atas ketulenan sesebuah hadis.
Apa sahaja yang dikatakan hadis terus sahaja dibacakan kepada masyarakat tanpa meneliti takhrij dan tahqiq (keputusan) para ulama hadis terhadap kedudukannya.
Lebih malang ada yang menyangka apa sahaja yang dikatakan hadis maka pastinya sahih dan wajib diimani.
Dengan itu apa sahaja yang mereka temui daripada buku bacaan, yang dikatakan hadis maka mereka terus sandarkan kepada Nabi s.a.w. tanpa usul periksa, sedangkan mereka lupa akan amaran yang diberikan oleh baginda Nabi s.a.w. dalam hadis yang mutawatir: “Sesungguhnya berdusta ke atasku (menggunakan namaku) bukanlah seperti berdusta ke atas orang lain (menggunakan nama orang lain).
“Sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka siaplah tempat duduknya dalam neraka.” (Riwayat al-Bukhari, Muslim, dan selain mereka).
Berbohong menggunakan nama Nabi s.a.w. adalah satu jenayah yang dianggap sangat berat di dalam Islam. Perbohongan atau berdusta menggunakan Nabi s.a.w. adalah menyandar sesuatu perkataan, atau perbuatan, atau pengakuan kepada Nabi s.a.w. secara dusta, yang mana baginda tidak ada kaitan dengannya.
Ini seperti menyebut Nabi s.a.w. bersabda sesuatu yang baginda tidak pernah bersabda, atau berbuat, atau mengakui sesuatu yang baginda tidak pernah melakukannya.
Maka sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi s.a.w. sama ada perkataan, atau perbuatan atau pengakuan, maka ia disebut sebagai al-hadis.
Namun menyandar sesuatu kepada Nabi s.a.w. secara dusta, bukanlah hadis pada hakikatnya. Cuma ia disebut hadis berdasar apa yang didakwa oleh perekanya dan ditambah perkataan al-Maudu’, atau al-Mukhtalaq iaitu palsu, atau rekaan. Maka hadis palsu ialah: “Hadis yang disandarkan kepada Nabi s.a.w. secara dusta, ia tidak ada hubungan dengan Nabi s.a.w.” (lihat: Nur al-Din Itr, Manhaj al-Nadq fi ‘Ulum al-Hadis, m.s.301, cetakan: Dar al-Fikr al-Mu‘asarah, Beirut).
Perbuatan ini adalah jenayah memalsu ciptakan agama, kerana Nabi adalah sumber pengambilan agama. Seperti seseorang yang memalsukan pasport di atas nama sesebuah kerajaan. Ia sebenarnya melakukan pembohongan dan jenayah terhadap kerajaan tersebut.
Kedudukan Nabi s.a.w. tentunya lebih besar dan agung untuk dibandingkan. Oleh itu dalam riwayat yang lain Nabi s.a.w. menyebut: “Jangan kamu berdusta ke atasku, sesiapa berdusta ke atasku maka dia masuk neraka.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Kata al-Hafizd Ibn Hajar al-‘Asqalani (meninggal 852H) dalam mengulas hadis ini: “Ia merangkumi setiap pendusta ke atas Nabi s.a.w. dan semua jenis pendustaan ke atas baginda.”
Mendengar
Maksudnya: “Jangan kamu sandarkan pendustaan ke atasku (menggunakan namaku)” (rujukan: Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari, jld 1, m.s. 270, cetakan: Dar al-Fikr, Beirut).
Bukan sahaja membuat hadis palsu itu haram, bahkan meriwayatkannya tanpa diterang kepada orang yang mendengar bahawa ia adalah hadis palsu juga adalah sesuatu yang haram.
Kata al-Imam Ibn al-Salah (meninggal 643H): “Tidak halal kepada sesiapa yang mengetahui ia hadis palsu meriwayatkannya dalam apa bentuk sekalipun, melainkan disertai dengan menerangkan kepalsuannya.” (Ibn al-Salah,‘Ulum al-Hadis, m.s. 98)
Misalnya di tanah air kita, didapati apabila munculnya bulan Rejab dan Syaaban maka hadis-hadis palsu mengenai bulan-bulan tersebut akan dibaca dan diajar secara meluas. Antaranya hadis: “Rejab bulan Allah, Syaaban bulanku dan Ramadan bulan umatku.”
Ini adalah hadis palsu yang direka oleh Ibn Jahdam. (lihat: Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dha‘if, m.s. 95, cetakan: Maktab al-Matbu‘at al-Islamiyyah, Halab, Syria). Nama penuh Ibn Jahdam ialah Ali bin Abdillah bin Jahdam al-Zahid.
Ibn Jahdam meninggal pada tahun 414H. Beliau adalah seorang guru sufi di Mekah. Dia juga dituduh membuat hadis palsu mengenai solat Raghaib (iaitu solat pada Jumaat pertama bulan Rejab). (lihat: al-Imam al-Zahabi, Mizan al-‘Itidal fi Naqd al-Rijal,. 5, m.s. 173, cetakan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut).
Sebab itulah al-Imam Ibn al-Salah (meninggal 643H) menyebut: Ada beberapa golongan yang membuat hadis palsu, yang paling bahaya ialah puak yang menyandarkan diri mereka kepada zuhud (golongan sufi).
Mereka ini membuat hadis palsu dengan dakwaan untuk mendapatkan pahala. Maka orang ramai pun menerima pendustaan mereka atas thiqah (kepercayaan) dan kecenderungan kepada mereka.
Kemudian bangkitlah tokoh-tokoh hadis mendedahkan keburukan mereka ini dan menghapuskannya. Alhamdulillah. (Ibn al-Salah, ‘Ulum al-Hadis, m.s. 99)
Golongan penceramah, imam, khatib, dan media massa pula, ada menjadi ejen menyebarkan hadis-hadis palsu mengenai amalan-amalan yang dikatakan disunatkan pada bulan-bulan tersebut.
Kata al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah (wafat 751H): Hadis-hadis mengenai solat Raghaib pada Jumaat pertama bulan Rejab kesemuanya itu adalah palsu dan dusta ke atas Rasulullah s.a.w.
Begitu juga semua hadis mengenai puasa bulan Rejab dan solat pada malam-malam tertentu adalah dusta ke atas Nabi s.a.w. Demikian juga hadis-hadis mengenai solat pada malam Nisfu Syaaban (kesemuanya adalah palsu).
Solat-solat ini direka selepas empat ratus tahun munculnya Islam (Ibn al-Qayyim, al-Manar al-Munif, m.s. 95-98).
Sebenarnya hadis sahih mengenai kebaikan malam Nisfu Syaaban itu memang ada, tetapi amalan-amalan tertentu khas pada malam tersebut adalah palsu.
Gambar hiasan
Hadis yang boleh dipegang dalam masalah Nisfu Syaaban ialah: “Allah melihat kepada hamba-hamba-Nya pada malam Nisfu Syaaban, maka Dia ampuni semua hamba-hambaNya kecuali musyrik (orang yang syirik) dan yang bermusuh (orang benci membenci) (Riwayat Ibn Hibban, al-Bazzar dan lain-lain).
Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam Silsilah al-Ahadis al-Sahihah. (jilid 3, m.s. 135, cetakan: Maktabah al-Ma‘arf, Riyadh).
Hadis ini tidak mengajar kita apakah bentuk amalan malam berkenaan. Oleh itu, amalan-amalan khas tertentu pada malam tersebut bukan dari ajaran Nabi s.a.w.
Kata Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam menjawab soalan berhubung dengan Nisfu Syaaban: “Tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi s.a.w. dan para sahabat bahawa mereka berhimpun di masjid untuk menghidupkan malam Nisfu Syaaban, membaca doa tertentu dan solat tertentu seperti yang kita lihat pada sebahagian negeri orang Islam.”
Bahkan di sebahagian negeri, orang ramai berhimpun pada malam tersebut selepas maghrib di masjid.
Mereka membaca surah Yasin dan solat dua rakaat dengan niat panjang umur, dua rakaat yang lain pula dengan niat tidak bergantung kepada manusia, kemudian mereka membaca doa yang tidak pernah dipetik dari golongan salaf (para sahabah, tabi‘in dan tabi’ tabi‘in). Ia satu doa yang panjang, yang menyanggahi nusus (al-Quran dan sunah) juga bercanggahan dan bertentang maknanya.
Ibadat
Perhimpunan (malam Nisfu Syaaban) seperti yang kita lihat dan dengar yang berlaku di sebahagian negeri orang Islam adalah bidaah dan diada-adakan. Sepatutnya kita melakukan ibadat sekadar yang dinyatakan dalam nas.
Segala kebaikan itu ialah mengikut salaf, segala keburukan itu ialah bidaah golongan selepas mereka, dan setiap yang diadakan-adakan itu bidaah, dan setiap yang bidaah itu sesat dan setiap yang sesat itu dalam neraka. (Dr. Yusuf al-Qaradawi, fatawa Mu‘asarah jilid 1, m.s. 382-383, cetakan: Dar Uli al-Nuha, Beirut).
Inilah kenyataan Dr. Yusuf al-Qaradawi, seorang tokoh ulama umat yang sederhana dan dihormati.
Namun dalam masalah ini beliau agak tegas kerana ia bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w.
Justeru, hadis-hadis palsu mengenai Rejab dan Syaaban ini hendaklah dihentikan dari disebarkan ke dalam masyarakat. Kita perlu kembali kepada agama yang tulen.
Hasil dari memudah-mudahkan dalam hal seperti ini maka muncullah golongan agama yang suka mendakwa perkara yang bukan-bukan.
Dengan menggunakan nama agama segala rekaan baru dibuat untuk kepentingan diri dan kumpulan. Islam tidak pernah memberi kuasa kepada golongan agama, atau sesiapa sahaja untuk mendakwa apa yang dia suka kemudian menyandarkannya kepada agama.
Agama kita rujukannya ialah al-Quran dan al-sunah yang dipastikan kesabitannya mengikut yang diputuskan oleh para ulama hadis. Kata al-Syeikh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah (seorang ulama hadis al-Azhar): “Masih ada para penceramah yang tidak ada ilmu hadis, sama ada ilmu riwayat atau dirayah (mengenai teks hadis).”
Mereka hanya membaca hadis apa yang mereka hafal dan dari tulisan-tulisan tanpa mengetahui kedudukan hadis tersebut.
Apa yang mereka pentingkan hanyalah reda orang ramai. Lalu mereka menyebut perkara yang berlebih-lebih, pelik dan ajaib yang Islam tiada kaitan dengannya.
Mereka ini sepatutnya dihalang dari berceramah, memberi nasihat dan bertazkirah. (Abu Syahbah, al-Wasit fi ‘Ulum wa al-Mustalah al-Hadis, m.s. 322, cetakan: Dar al-Fikr al-‘Arabi, Kaherah).
Saya menyeru diri sendiri, para penceramah, ustaz-ustaz, media elektronik dan cetak, bahkan semua pihak yang membaca sesuatu hadis memastikan kesahihannya dahulu. Semoga Rejab dan Syaaban tahun ini tidak dibaluti dengan pembohongan terhadap Nabi s.a.w.

Monday, July 12

Perkongsian: Solat Sunat di Rumah

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, bahawasanya Nabi SAW pernah bersabda: " Solatlah kamu wahai manusia di rumah-rumah kamu, kerana sesungguhnya shalat yang paling utama adalah solat yang dilakukan seseorang di dalam rumahnya, kecuali solat-solat wajib" 

(HR Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Umar bin Atha', bahawasanya Nafi' bin Hubair pernah mengutusnya ke Sai'b bin saudara perempuan Namir untuk menanyakan tentang solat sunah yang dilakukan oleh dia bersama Mua'wiyah. Maka ia menjawab: " Ya, aku solat bersama Mua'wiyah di istana. Ketika imam telah salam, maka aku bangkit untuk melaksanakan solat sunat ditempat aku solat tadi. Ketika Mua'wiyah masuk ke dalam rumahnya ia memanggil aku seraya berkata, " Jangan kamu ulangi apa yang kamu lakukan tadi, jika kamu melakukan solat Jumaat, jangan kam ikuti dengan solat sunat sehingga kamu berbincang-bincang atau ke luar dari masjid, oleh kerana sesunggguhnya Rasulullah menyuruh kami seperti itu, iaitu jangan ada di antara kami yang menyambung solat dengan solat yang lain, sehingga kami berbincang-bincang atau keluar dari masjid" 

(HR Muslim)

Sumber: Riyadhus Salihin

Sunday, July 11

DINAMIK suatu hakikat MASA! Petanda kasih dan kuasa!

Assalamualaikum wbt, 


Aku merasakan dinamiknya masa beserta rahmat ALLAH


Beberapa bulan ini, aku merasakan masa itu dinamik kerana banyak yang telah berubah. Lain dari dahulu. Mungkin perubahan yang berlaku kecil sahaja pada pandangan orang lain. Tapi kerana cara ia berlaku menyebabkan aku merasakan masa itu dinamik. Suatu semangat dan keadaan yang tidak aku rasakan dengan sebegini kuat dahulu.


Contohnya, saat pulang ke tanah air dari Bumi Permaisuri selepas sembilan bulan, aku merasakan keluarga aku sudah menginjak dewasa. Adik-adik aku sudah ramai yang meninggalkan rumah. Menyambung pelajaran sebagaimana aku. Tapi bezanya ia berlaku saat aku tiada di rumah. Besar bezanya bagi aku, kerna dulu andai ada yang masuk asrama, aku ada melihat persediaannya dan pemergiannya. Tapi kini, aku pulang hanya tinggal dua orang adik di rumah menemankan mak dan abah. Tiba-tiba rumah yang dahulu penuh dengan sembilan isi rumah terasa lengang. Subhanallah.


Apa yang aku sudah lalui juga banyak dan berbeza! Kalau dulu semuanya hampir sama. Sekolah, belajar, kawan-kawan dan perkara-perkara biasa. Tapi sekarang, pengalaman hidup aku sudah berbeza. Semakin banyak yang aku lalui dan yang paling penting berbeza-beza! Sekarang tempat yang aku sudah kunjungi bertambah bilangannya. Dan ia suatu pembaharuan dalam hidup aku. Kerna aku bukan anak siapa-siapa. Berjalan ke mana-mana bukan suatu kebiasaan. Banyak benar nikmat ALLAH bagi aku. 


DIA sangat banyak rahmat. Dan DIA berikan aku secebis. 
Dengan rahmatNya aku dapat melihat dan merasakan ais dari langit! 
Dengan rahmatNya aku dapat ke Haramain walau mungkin penghayatanku tidak seberapa. Semoga DIA masih menjemputku untuk menjenguk Haramain lagi andai umurku panjang. 
Yang paling penting, dengan rahmatNya, aku dapat menyambung pelajaranku di UK. Bumi yang jauh dari tanah air tapi mendekatkan aku padaNya. Betapa DIA menyusun hidup aku jauh dari apa yang mampu aku bayangkan. Malah DIA menyusun hidup ramai lagi insan yang mudah lupa dan lemah tanpa mampu kita bayangkan. Kan? 


Dan nikmat yang aku sebut-sebutkan itu hanya sedikit dari cebisan-cebisan rahmat yang DIA kurniaankan pada aku. Andai aku katakan rahmatnya itu hanya bagai cebisan, dan yang aku sebut-sebutkan itu hanya sedikit, maka banyak benar dan luas benar rahmat Tuhan Yang Esa ini. Tuhan, tempat meminta segala sesuatu. [112:2]


Segala puji bagiNya. Tiada yang dapat menggantikan Kekuasaan Tuhan ini dan Kasih Rahmat Tuhan ini. 


Tidaklah aku katakan bahawa sepanjang-panjang masa ini aku diberikan nikmat semata. Ada ujianNya juga. Malah ujian-ujian itu juga membuatkan aku merasakan bahawa masa ciptaan Tuhan ini sangat dinamik. Sebentar hati gembira. Sekejap mata bergenang. Seketika jiwa berbaur. Macam-macam. Pelbagai yang berlaku. Andai tidak percaya, cubalah muhasabah. Kirakan apa yang telah berlaku dalam jangka waktu hidup kita. Pilih sahaja dari bila-bila dan fikirkan apa yang berlaku. Kaitkan dengan siapa kita dan bagaimana ia berlaku. Kesannya pada harini. Macam-macam. Fikirkan segalanya. Pasti nyata ia mengatakan segalanya berlaku dengan amat tersusun lagi berhikmah. Mungkin kita pernah mengeluh untuk sesuatu di suatu saat tetapi untuk saat seterusnya kita mengucapkan syukur. Atau mungkin juga sebaliknya. Ragam manusia. 


Ia dinamik kerana ia kehidupan


"Masa itu kehidupan" kata seorang kakak dalam sharing ketika Kuliah Subuh Online pagi semalam. Malah aku rasa ramai juga yang pernah mengatakan dan sedang merasakan bahawa masa itu kehidupan. 


Daripada pepatah "masa itu emas", kita diajarkan bahawa masa itu berharga. Tapi, sepotong frasa "Masa itu kehidupan" bagi aku lebih besar maknanya kerana ia sesuai dengan sifatnya yang dinamik. Sentiasa berubah, berkembang dan berterusan. Tapi ini hanya buah fikirku. Tiada ayat Quran mahupun hadith yang dapat aku sertakan untuk rujukan.


Aku merasakan hidup aku berubah dan masa yang aku lalui berlalu. Saat aku merasakan itu, aku terbaca entry seorang akhawat tentang Kepatuhan angin pada Sulaiman b Daud. Pesanan yang cuba disampaikan mengetarkan jiwa. Jauh dari kecomelan yang aku rasa saat membacakan tajuk tersebut. MashaALLAH. Dan dalam masa yang sama, peringatan tentang masa hidup dan pertanyaan tentang penggunaannya di Hari Akhir kelak turut mengetuk kotak fikir dan hati aku. 

Tidak melangkah seorang hamba di hari akhirat kelak
sehingga dia ditanya tentang umurnya pada apa ianya telah dihabiskannya,
masa mudanya pada apa yang telah dipenuhkannya,
hartanya dari mana ia mendapatinya dan ke mana ia dibelanjakannya
dan ilmunya apakah yang telah dilakukan dengannya'

(Hadis riwayat Tirmidzi)Betapa sebenarnya masa itu suatu ciptaan Tuhan yang istimewa dan datang kepada manusia bersama tanggungjawab yang berat. Ia mendokong nilai kehidupan dunia dan akhirat seorang manusia. Bagaimana masa itu dimanfaatkan di dunia menentukan samada redha ALLAH bersama dengannya atau tidak dunia dan akhirat. Bagaimana masa itu digunakan menentukan berapa banyak kebaikan dan berapa banyak keburukan yang dikumpulkan atau juga berapa banyak yang dibazirkan kosong! Akankah kita membiarkan ciptaan Tuhan ini berlalu kosong atau diisi dengan amalan-amalan yang hanya merugikan? 


Sampai bila kita mampu mengira waktu? Sebagai orang yang beruntung atau sebagai orang yang rugi? 
Dengan nama ALLAH yang Maha Pengasih Maha Penyayang
Demi masa. 
Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan 
serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran 

[103:1-3]

Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok 
untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) semua perbuatan mereka. 
Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, nescaya dia akan melihat (balasan)nya. 
Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, nescaya dia akan melihat (balasan) nya. 

[99: 6-8]
Perkongsian pemikiran- 
Tinta Penuntut- Masa itu Kehidupan P/S: Entry ini aku jumpa saat mencari secara random pada siapa-siapa yang merasakan "Masa itu kehidupan"

Saturday, July 10

Talks in July for those who are bored


Title: Is Liberty an Islamic Value
Speaker: Thariq Ramadhan 
Date: 12 July 2010, Monday
Time: 8.00 pm to 11.00 pm
Venue: ISTAC, Taman Duta

Title: Islam and The West- Conversations with history
Speaker: Thariq Ramadhan 
Date: 13 July 2010, Tuesday
Time: 8.30 am to 1.00 pm
Venue: Senate Hall, IIUM Gombak 


FREE ADMISSION BUT PRE-REGISTRATION IS REQUIRED

http://4.bp.blogspot.com/_1YGa1EQqqDw/TCbVVh2BHHI/AAAAAAAAAH0/5P2pyCfRK6c/s1600/Poster+%5Bonline%5D+-+Liberty.jpg

http://2.bp.blogspot.com/_1YGa1EQqqDw/TCbVV8DOZ5I/AAAAAAAAAH8/ZWTtmq7-8jY/s1600/poster+%5Bonline%5D+islamwest.jpg


31 Tips dakwah keluarga

 #diambil dari Halaqah-online#

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;...".
 (At-Tahriim: 6)

Hidayah itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa Taala. Boleh jadi, anak mendapat hidayah lebih dahulu berbanding orang tua. Pergaulan dengan kawan-kawan di sekolah mahupun di universiti, mengenalkan sang anak kepada Islam, sehingga pemahaman dan wawasan agamanya melebihi orang tua. Jika tidak pandai mengelola hal ini, berkemungkinan akan timbul pertentangan antara anak dan orang tua.

Ada ikhwah yang ayah dan ibunya sudah dalam kondisi yang islami, tetapi ada pula ikhwah yang orang tuanya masih ammah(awam) dan sama sekali tidak faham tentang agama. Semuanya, tentu harus dikomunikasikan dengan baik, dengan berdialog dari hari ke hari. Seperti halnya kaderisasi(pembinaa n) yang harus mengkader(membina) untuk mencetak generasi Rabbani, ada tahapan-tahapan. Ada proses. Perlu waktu.

Posisi kita dalam keluarga, terkadang juga mempengaruhi dawah kita. Bila kita anak sulung, dan memiliki adik-adik, terkadang suara kita lebih didengar. Lantas bagaimana bila kita anak bungsu, dan akhwat pula? Harus berdawah kepada yang lebih tua? Kakak-kakak? Di tengah lingkungan keluarga? Jangan sedih. Kedewasaan tidaklah diukur dari usia, tapi dari cara berfikirnya dan dari cara dia mengatasi masalah. Bukan begitu?
Berikut ini tips-tips yang boleh dilakukan untuk dawah keluarga. Kondisi setiap orang tua berbeza-beza, maka memang memerlukan analisa terlebih dahulu. Namun setidaknya ada point-point asas yang boleh kita terapkan bersama.

31 Tips Dawah Keluarga

1. Membantu orang tua
Bila tak ada pembantu, jangan malas untuk membantu orang tua. Karena ini kesempatan yang baik untuk pendekatan. Boleh dengan membantu mencuci pinggan, menyapu, menyiram, menyetrika, memasak, dan lain-lain.

2. Mendengarkan masalah dan beri penyelesaian yang Islami
Sabtu dan Minggu adalah waktu berkumpul keluarga. Banyak hal yang biasanya dibincangkan. Dan bila orang tua ada masalah, dengarkanlah masalah mereka dan beri penyelesaian yang Islami.

3. Disiplin saat menonton TV
Menonton TV jangan dianggap remeh. Apa jadinya bila aktivi kita ternyata masih suka menonton drama cinta, gossip dan lagu-lagu rock??? Selain tidak boleh dalam agama, pun akan menjadi penilaian tersendiri di mata orang tua. Anakku ini rupanya suka menonton cerita-cerita cinta (?)

4. Bangun pagi
Bangun lewat akan membawa gambaran yang kurang bagus. Apatah lagi aktivi, shalat subuh! ^ _ ^

5. Tersenyum
Selalu berwajah ceria, tidak masam, tentu akan membuat orang yang melihatnya pun menjadi ikut bahgia. Aktivi wajahnya tersenyum selalu. Kalaupun ada kesedihan, cukup sekadar simpan dalam hati.

6. Mendoakan di shalat malam
Meski kita berikhtiar siang dan malam, tetapi hidayah tetap hak Allah. Maka jangan lupa mendoakan mereka di setiap selesai shalat dan di setiap shalat malam kita.

7. Memberi buku Islam yang sesuai
Kalau kita lebih suka membaca Risalah Pergerakan, Perangkat-Perangkat Tarbiyah, tentu orang tua tidak sesuai dengan ini. Maka kita harus menyediakan buku-buku Islam yang sesuai pemahaman mereka. Misalnya untuk ibu, karena sudah ada keluarga, jadi yang lebih dominan dalam pemikirannya adalah tentang keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Kita boleh membelikan buku ini. Atau bila kakak kita ternyata sebentar lagi akan menikah, kita boleh mencadangkan buku pernikahan islami, atau tips memilih menantu, misalnya.. ehm ehm

8. Perpustakaan Islam di rumah
Bilik kita penuh buku-buku, wawasan kita menjadi luas. Tetapi keluarga kita tidak. Maka keluarkan buku-buku itu dan letakkan juga di perpustakaan keluarga. Atau bila belum ada perpustakaannya, kita buat sendiri dengan mencari ruangan yang boleh dilihat oleh seluruh ahli keluarga.

9. Hiasi rumah dengan suasana Islami
Simbol-simbol Islam terkadang perlu karena pengkondisian lingkungan adalah sebahagian dari dawah. Kita boleh membeli kaligrafi Islam, atau kabah, dst. Dan mengurangkan adanya patung-patung dan sejenisnya. Tentu hal ini disampaikan secara bertahap kepada keluarga kita.

10. Memainkan tilawah atau nasyid di rumah
Mengenalkan keluarga dengan lagu-lagu yang Islami, sebagai jalan alternatif hiburan. Ar Ruhul Jadid mungkin terdengar enak di telinga kita, tapi bagi orang yang belum faham, belum tentu. Sesekali memutarkan tak mengapa, tapi jangan setiap hari. Cuba putar juga kaset-kaset slow yang disukai oleh orang yang sudah berusia, misalnya nasyid OPICK, Raihan atau Bimbo.

11. Memancing dengan ceramah subuh
Kebiasaan harus ditanamkan. Mulailah dari diri kita dahulu.Selesai shalat subuh, kita menonton ceramah subuh. Orang tua pun pasti menjadi pendengar. Setiap hari, biasakan. Maka Anda akan melihat bahawa orang tua akan menutup TV sendiri, demi menonton ceramah subuh. Dari ceramah subuh yang rutin tersebut, automatik tak ubahnya seperti pengisian harian.

12. Sabar
Sabar dalam berdawah. Jangan pernah kenal henti. Sabar dalam tingkah laku juga. Sabar 
dengan adik-adik jika ada, tahan kemarahan.

13. Memberi teladan
Makan dengan sederhana, tidak suka ikut ghibah bila orang tua kita berghibah, pakaian sederhana saja dan pastikan bilik tidur sentiasa kemas.

14 Ajak orang tua shalat berjamaah
Shalat berjamaah akan memberi efek yang luar biasa bagi hati. Dalam shalat ini, orang tua menjadi imam, sehingga hubungan orang tua dan anak akan kian menjadi erat karena Allah.

15. Menceritakan aktiviti di universiti
Bila kita ikut program sekolah, cubalah tunjukkan foto-foto, laporan universiti, dan VCD aktiviti universiti. Dengan ini, orang tua tak khawatir apabila ada waktu kita sering di luar rumah.

16. Membawa kawan-kawan bersilaturahim ke rumah
Sesekali, ajak kawan-kawan ke rumah untuk bersilaturahim dengan keluarga kita. Orang tua akan lebih tenang hatinya bila mengetahui bahwa anaknya bergaul dengan kawan-kawan yang baik akhlaknya.

17. Menjadi sumber ilmu
Wawasan kita juga harus luas. Misalnya ketika tengah ada masalah keluarga, tentang warisan misalnya. Nah, kita bisa memberikan penyelesaian tentang hukum waris dalam Islam. Pun hukum-hukum lainnya, seperti pernikahan, zakat, dan lain-lain.

18. Persiapan menikah
Menikah bagi ikhwah tentu ada adab-adabnya. Maka jauh-jauh hari kita harus rajin membincangkan pernikahan Islami ini agar orang tua tidak terkejut. Boleh dengan cara menceritakan walimah Islami yang kita kunjungi atau bahkan mengajak mereka ke walimahan yang Islami. Pun kenalkanla apa itu ikhwan, akhwat.

19. Memperbanyak tilawah di rumah
Rumah yang banyak dibaca tilawah di dalamnya, niscaya akan membawa ketenangan dan keberkahan di dalam rumah.

20. Ramai sedikit tak mengapa
Apa maksudnya? Iya, misalnya ada isu-isu tentang teroris, perjuangan Palestin, dan lain-lain. Kita jadikan tema ini menjadi bahan pembicaraan dan jelaskan dari sudut pandang Islam. Karena tak jarang, keluarga kita juga termakan ghazwul fikri ini.

21. Membeli majalah Islam
Media yang ada di rumah, boleh kita meriahkan dengan majalah-majalah Islam. Ada majalah MAJALAHi, AL-ISLAM,SOLEHA, ANAMUSLIM, dll.

22. Kenalkan dengan yang sebaya
Orang tua juga memerlukan komuniti yang sebaya dengannya. Tidak beza jauh dengan kita saat di universiti, yang kita lebih selesa bila berbual dengan teman sebaya. Maka kita cari tetangga ataupun keluarga yang faham Islam dan kenalkan dengan orang tua. Kita gabungkan dengan mereka dalam dawah. Kakak dan adik kita pun demikian, kenalkan mereka dengan ikhwah di lingkungan mereka. Titip menitip tarbiyah antara ikhwah wa akhwat, sudah menjadi hal yang lumrah.

23. Lemah Lembut
Berdawah harus dengan lemah lembut. Karena boleh jadi hidayah itu tidak langsung turun, tetapi memerlukan proses.

24. Berdikari, dewasa, dan tidak bermasalah.
Kedewasaan bukanlah diukur dari usia. Karena sampai bilapun kita masih boleh bermanja-manja dengan orang tua. Yang terpenting, jangan sampai kita menjadi anak yang bermasalah.

25. Musholla(tempat solat) di rumah
Bila di rumah belum ada musholla, padahal ada ruang yang kosong, maka kita ajukan cadangan untuk membangun musholla di rumah.

26. Mengajak ikut Al Quran di dalam telefon
Orang tua sibuk bekerja? Kakak sibuk kuliah? Ajaklah untuk bergabung dengan software Al Quran dalam telefon bimbit sehingga dawah itu dapat tersampaikan dimana saja dan tanpa ada had masa.

27. Kirim artikel Islam melalui email
Selain itu, ada pula email-email Islam yang boleh kita kirimkan kepada orang tua, adik, dan kakak kita.

28. Alat-alat elektronik yang Islami
Komputer dan HP(telefon bimbit), boleh kita memasukkan hal yang berkaitan Islam, nasyid, properties Islam, dll.

29. Minta pendapatnya
Meminta pendapat orang tua adalah bentuk wujud hormat kita kepada mereka. Karena dengan demikian, orang tua akan merasa dihargai kedudukannya.

30. Cari pasangan yang boleh berdawah pula
Selama ini kita berdawah sendiri. Nah, bila akan dan sudah menikah, carilah pasangan yang sekiranya dapat diajak berdawah pula dengan keluarga kita. Maka dawah bisa menjadi kuat, dua kali lipat!

31. Mampu mencari nafkah
Untuk ikhwan, setelah habis SPM ada baiknya berpenghasilan( bekerja) meskipun sedikit. Untuk akhwat, bila belum berpenghasilan, jangan banyak meminta ini itu kepada orang tua. Meski orang tua kita mampu, bukankah kesederhanaan juga bagian dari perintah agama?

Jika semua tips di atas sudah kita lakukan, maka bersabarlah karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Taala dan ingat, Dia menilai proses, bukan hasil. Selamat berjuang ikhwah fillah.
PS: Mimi, saya post sharing awak hari dulu-dulu..huhuhu. Banyak betol yang x boleh ditanda tick T.T

Friday, July 9

tajuk dan pesanan yang...

Kepatuhan angin kepada Sulaiman b Daud
sila buka mashaf AlQuran kamu..dan lihat susunan dua ayat di bawah ini:

"And to Solomon [We subjected] the wind, blowing forcefully, proceeding by his command toward the land which We had blessed. And We are ever, of all things, Knowing."
[Al-Anbiya', 21:81]

"So We subjected to him the wind blowing by his command, gently, wherever he directed"
[As-Sad, 38:36]

Hebatkan Nabi Sulaiman..?
Nabi Sulaiman dpt kendalikan angin mengikut perintahnya.jika Nabi Sulaiman nak angkat barang2 yg byk,Allah perintahkan angin utk patuh kpd perintah Nabi Sulaiman.

Dalam suatu riwayat,Nabi Sulaiman menjemput rakyat Baginda makan di satu majlis keramaian. Antara tetamu pada hari tersebut ada malaikat Izrail,tp Izrail tak makan. Dia hanya duduk memerhati ke arah seorang tetamu Nabi Sulaiman yg sedang makan.direnung tetamu tersebut sehingga dia tidak lalu makan,lalu pergi berjumpa Nabi Sulaiman.
"Siapakah orang itu,Sulaiman?"dia bertanya.
Nabi Sulaiman lantas menjawab,"Itulah malaikat Izrail."
Tetamu itu bertanya lagi,"Adakah ajalku sudah tiba?"
"Andai dia merenungmu,maka jawapannya ya,"jawab Nabi Sulaiman.

Maka,tetamu tersebut meminta Nabi Sulaiman mendoakannya supaya dibawa angin ke India,yg mana pada masa itu mereka berada di Palestin.Maka,dgn kelebihan yg Allah kurniakan kepada Baginda Nabi Sulaiman alaihissalam memrintahkan angin membawa tetamu itu ke India.Akan tetapi,semasa ketibaannya malaikat Izrail sudah pun menunggu.Saat itu,barulah Izrail faham mengapa dia diperintahkan Allah utk mencabut nyawa tetamu tersebut di India sedangkan tetamu itu sebenarnya di Palestin.

sweet note: ajal tiba tidak akan cepat atau terlambat.walau dipindah jauh beribu batu,Izrail taat menanti menjalankan perintah Allah.


ramainye...
Ramainya menanti berkat solat Subuh di depan Baitul Atiq di pagi Jumaat. Malang sekali sepanjang menunggu seruan azan yang membesarkan Tuhan yang Maha Esa, hati runtun...mengenang jiwa-jiwa yang sudah islam...


bilakah kita akan menuju kejayaan? 

Thursday, July 8

iye sy sambung...
Jom kira hari balik. Aku sampai Msia 30hb Jun. Aku sampai rumah 4hb Julai. Sekarang dah 8hb. Kejap lagi nak masuk 9hb...

Kalau dikirakan, perjalanan hidup di sini, tanah air..tidak seindah yang aku bayangkan. Banyak benar cabaran. Tidak sesenang di perantauan, walaupun di perantauan aku hanya ada aku dan rakan-rakan seperjuangan..tapi tanah air lagi mencabar bagiku. Entah lah yang lain rasa macam mana..tapi aku. Fuh, dunia memanggil-manggil..

Kalo sebelum ni..time masih di perantauan, aku melihat sahabat yang lain di Msia, berbeza benar. Lain benar dengan apa yang aku lalui jauh nun di pulau sane. Aku nampak kami berbeza cara hidup.(tapi bukanlah semua sebab aku tak tengok semua orang..tak mampu kot) Pada mereka yang mencari Islam aku melihat mereka lebih Islami. Lebih mencari. Lebih kuat semangat...

Tapi, saat semakin mendekat pada tanah air...jiwaku semakin takut, semakin berdebar...(dari sebelum cuti lagi aku takut) Lepas exam haritu, aku dapat rasa lainnya pada harianku. Kalau sepanjang musim exam masa hanya perlu dibahagikan antara study dan exam, ibadah khusus dan beberapa aktiviti lain yang ada kebutuhan. Dan saat itu untuk mengorbankan masa dan memperuntukkan masa untuk ibadah seakan tiada masalah besar sangat...mungkin sebab sudah dilatih. Tapi, selepas exam macam sesat sikit. Mula sibuk dengan urusan lain. Pindah rumah, kemas barang, beli barang, shopping untuk keluarga dan lain-lain. Masa pun jadi sikit yang berbaki di rumah justeru banyaklah cabaran untuk mengerjakan apa yang dah dikerjakan ketika musim exam. huhuhu...ternyata musim exam berbeza dengan musim lecture dan cuti!
Oleh itu, 10 hari sebelum meninggalkan Bumi Sang Ratu benar-benar memberi kesan pada kesediaan aku untuk pulang ke tanah air dan benar-benar memberikan bayang negatif. Ragu-ragu pada masa yang akan aku bahagikan. 

Justeru aku berdoa agar semangat yang akan aku kutip sepanjang kunjungan ke Haramain cukup untuk menjadi bekal dan booster untuk aku mulakan langkah di permulaan cuti di Msia dengan betul. 

Tapi perancangan dan ujian ALLAH sangat tidak dapat aku agak. Benar Dia menguji dengan ujian yang tidak aku sangkakan. Tidaklah ngeri kalau diceritakan. Tapi ngerilah juga buat aku yang mengalami. 

Satu permulaan yang aku cuba untuk mulakan dengan baik. Tapi seakan kalah juga dipermulaan ini. Sebelum ni tak nampak macam mana dan apa maksud senior-senior bila dikatakan summer di Msia tu mencabar. Sekarang dah rasa. Adalah rasa nak nangis sikit. huhuhu...

Ada sekali terchat sekejap beberapa saat/minit dengan seorang kawan. Pesannya pada aku untuk terus menulis di blog. Macam pesan beberapa senior sebelum aku balik ke rumah. Aku kata 'Cuak la nak menulis. Amal dan hati tak bergerak'...Katanya 'Baru seminggu ainol, berusaha!'...huhuhu..berbaur...


InsyaALLAH..saya sambung la ni :)..'Jom usaha sama-sama!'

PS: Buat sahabat-sahabat yang menulis teruskan mencoret dari hati. InsyaALLAH ada hati yang tersentuh sebagaimana aku juga mencari-cari semangat dari tulisan kalian saat ujian kala aku seorang :) Syukran...Semoga ALLAH terus menuntun hati-hati kita dan menguatkan langkah kaki kita pada jalan ini. Ameen...:) 

iiman yaazid wa yankus...

'Tidak melangkah seorang hamba di hari akhirat kelak
sehingga dia ditanya tentang umurnya pada apa ianya telah dihabiskannya,
masa mudanya pada apa yang telah dipenuhkannya,
hartanya dari mana ia mendapatinya dan ke mana ia dibelanjakannya
dan ilmunya apakah yang telah dilakukan dengannya'

(Hadis riwayat Tirmidzi)

iiman yaazid wa yankus 
-iman bertambah dan berkurang-

yaazid bil tho'ah wa yanqus bil ma'shiyat
-iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan-