identiti: yang mana kita

Dengan nama ALLAH yang Maha Pengasih Maha Penyayang 

Dan sungguh Kami telah buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapat pelajaran. 
Al-Quran dalam bahasa Arab tidak ada kebengkokkan agar mereka bertaqwa. 
(39:27-28)

Allah membuat perumpamaan seorang laki-laki (hamba sahaya) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang sahaja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi ALLAH, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. 
(39:29)

Comments

Popular posts from this blog

keunikan suku Quraisy