Monday, May 2

Berpenat lelahlah kerana sesungguhnya kesenangan itu selepas kesusahan dan jangan berduka cita kerana hidup ini meletihkan. sebab demikian hidup ini diciptakan.
-Imam Syafie-

No comments:

Post a Comment