Sunday, March 7

sebaik-baik manusia

Khairunnas anfa‘uhum linnas. (HR Ahmad dan Thabrani)

sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia lain

No comments:

Post a Comment