Saturday, February 8

Idza lam tastahyi

Kalau kamu tidak malu, buatlah apa yang kamu suka. 

No comments:

Post a Comment